Miljöpolicy

                        Bensby Rostfria AB strävar efter att minimera miljöbelastningen från de produkter
                        företaget tillhandahåller genom:          
                        att använda miljögodkända produkter där sådana alternativ finns
                        att utbilda och engagera medarbetare i miljöarbetet
                        att följa miljölagar och regler
                        att sträva efter ständig förbättring enligt våra miljömål
                        att värna om både den yttre och inre miljön vid företaget                  

                               Kvalitetspolicy

                         Kunden skall uppfatta Bensby Rostfria AB som en:
                         Leverantör rätt i tid av felfria produkter som uppfyller kundernas krav och förväntningar.
                         Effektiv produktionsenhet med fokus på ständiga förbättringar.
 
                         Bensby Rostfria AB har ett kvalitet/miljöledningssystem som uppfyller kraven enligt:
                         SS-EN ISO 9001:2008/SS-EN ISO14001:2004 
                                                     Tel: 0920-259245     Bensbyvägen 119      975 61 Luleå