RÖRKONSTRUKTIONER

  

Svetsarprövning enligt EN287, Rörbockning, Automatisk svetsning  

 

Behållare, kärl

 

Dubbelmantlade rör

Flänsade rör

Industri - Räcken, Stegar, Plattformar

Polerade rör, Badstege, Räcken, Pulpit

 

                                    Tel: 0920-259245     Bensbyvägen 119      975 61 Luleå